Historia och Bakgrund

I Mina Skor drivs kollaborativt av IndiGo Travel och The Adventure Crowd. Initiativet fungerar som en fond i vilken vi samlar donationer från våra resenärer och ekonomiskt stöttar olika projekt i våra länder i Asien.

Vi anordnar också projekt med fokus på volontärarbete och har ett antal platser där man som volontärarbetare direkt kan jobba på våra projekt.

Fonden startades då vi såg ett behov att stötta projekt som annars hade svårt att locka till sig volontärer i en jämn ström. För att volontärarbete ska fungera och ge effekt behövs långsiktighet. Med olika säsonger och en varierande popularitet, bland annat beroende på årstid, behövdes det stöd i tider då färre volontärer finns på plats. Tanken är att genom ekonomiskt stöd, som samlas under hela året, kunna hålla projekt levande året om alternativt ge stöd till projekt som annars har svårt att locka till sig ett behövligt antal volontärer.

I Mina Skor sätter också agendan för utvecklingen av The Adventure Crowd. Vi styrs av det positiva intryck resandet har på oss som reser och drivs av att lösa praktiska problem i länderna vi gästar.

Vad har hänt sedan starten?

Vårt första uppdrag blev ett adoptionscentrum i Bangkok. Efter besök och förhandlingar med ledningen på centret beslutade vi att kvartalsvis stötta tre autistiska pojkar som hade mycket små chanser att någonsin bli adopterade. För att klara sig någorlunda behövde de skolgång, vård och omsorg. Vi ombesörjde bland annat transporter till specialpedagoger och en specialskola där förutsättningarna var bättre för deras utveckling. Vi var flera gånger själva på plats för att följa upp arbetet och skaffa en djupare kunskap om situationen för unga funktionshindrade i Thailand.

Under våren 2016 drev vi en insamling för två familjer som förlorade sina döttrar i en tragisk drunkningsolycka i Chao Praya-floden i Bangkok. Familjerna hör till Bangkoks fattigaste samhällsskikt och saknade ekonomiskt skyddsnät. Med ytterst litet stöd från civilsamhället klev vi in och samlade ihop motsvarande sex lokala månadslöner till dem. Pengarna användes till rättsliga kostnader, begravningskostnader och hjälp med eftermälet för resterande familjemedlemmar. Vi besökte familjerna personligen flera gånger och har fortfarande kontakt.

Sedan 2015 har vi stöttat en skola för burmesiska flyktingbarn i Kuraburi i sydvästra Thailand. Vi har köpt in nya toaletter och har även bekostat borttagning av två stor palmer som stod på skolgården. Palmerna gjorde marken torr, vilket ledde till att damm och sandpartiklar lätt kom upp i luften och in i barnens lungor.  Skolan fick också nya fotbollsmål. Vi ersatte tegelstenar, som orsakat många ömma tår, med lokalt producerade mål i aluminium.

Under 2017 har skaffade vi fyra fadderbarn i Chiang Rai i norra Thailand. Ake är 12 år , och hans pappa gick bort när han bara var två år gammal. Han bor med sin mamma som även hon är HIV-smittad. Systrarna Wunsen och Mama, 8 och 7, har båda föräldrarna kvar i livet, men båda är HIV-positiva och lever långt under existensminimum. Ohm är 10 år, hans mamma kan inte ta hand om honom och han bor ensam i ett litet skjul i närheten av sin fosterpappas föräldrar.

Vi sponsrar även två barnhem i Chiang Rai – med pengar till verksamheten, myggnät till alla sängar, leksaker och ett antal uppskattade luncher och middagar. Totalt är det ca 50 barn från fattiga förhållanden som fått ta del av vårt stöd här.

Läs mer om vad vi använder pengarna från I Mina Skor här!

Varför finns IMS?

Vi skapar nya perspektiv hos dig som reser

Att resa är fantastiskt, en resa kan förändra tankar och synsätt. Vi vill se våra äventyrsresor som verktyg i ett arbete att lära ut bredare perspektiv och nya åskådningar.

Vi behöver idag inte ens lämna huset för att veta hur världen ser ut. Video, bild och media om alla världens händelser finns tillgängligt 24/7. Vi bildar oss lätt en uppfattning om hur saker och ting fungerar, vem som är ond eller god, och hur det faktiskt borde va.

En resa kan slå omkull dessa föreställningar, öppna våra sinnen och få oss att betrakta världen på ett litet annorlunda sätt.

Vi skapar nya möjligheter för folk i våra värdländer

Med våra projekt och stöd skapar vi möjligheter för ett bättre liv för folk i våra värdländer.

Genom IMS tar vi ett litet steg på vägen mot målet att förbättra förutsättningarna för individer, samhälle och svaga grupper. Äventyrsresor handlar om att kunna se och utbyta erfarenheter på en lokal nivå och så länge vi kan se orättvisor i länderna vi reser i ska detta inte sopas under mattan. Vi möter många gångar mer glädje hos folket vi hjälper och jobbar med, vilket är fantastiskt. Detta ömsesidiga utbyte av perspektiv är centralt i hur vi väljer att betrakta skillnader, bland folk och kulturer.

Vi lämnade över motsvarande 6 månadslöner till familjen som drabbades av två tragiska dödsfall.

I korthet kan man säga…

IMS har till uppgift att till lika stor del påverka oss som reser om kraften och innebörden av resande som att praktiskt lyfta de som har ett behov av mer stöd i vardagen. Det har vi råd med.

ims-tac-2

Hur bidrar du?

Genom att resa med oss!

Från varje bokad resa går en del oavkortat till projekt och utveckling av I Mina Skor.

Men det handlar inte enbart om pengar.

Vårt mål är att tillhandahålla en reseupplevelse som berör och berikar. Vi vill att du ska känna och minnas essensen av resan under lång tid framöver. Vi hoppas att resan och det vi gör genom IMS kan påverka dig och de val du gör under under resten av ditt liv (Ja, du läste rätt! Men vi har också höga förväntningar  🙂 ). På detta sätt kommer du att bidra till IMS och vad vi står för, du blir en del av oss och sprider ett tankesätt som på sikt kan förändra och förbättra på alla nivåer. En sådan kraft kan inte pengar köpa.